04-9999807

ווילה בקיבוץ אפק

צמודי קרקע

לקוח: דייר פרטי


סיום: 12-12-2019


סוג בנייה: Home Desing