04-9999807

צמודי קרקע - חיפה

צמודי קרקע

לקוח: בני בן לביא


סיום: 07-08-2017


סוג בנייה: Home Desing