04-9999807

בנייה בשיטות חדשניות ומתקדמות

החברה מפעילה מערך מקצועי לביצוע עבודות בכל סוגי הבנייה, תכנון קונסטרוקציה ולמתן פתרונות לכל מכשול הנדסי, ניהול פרויקטים , ניהול בכרת איכות הנשענים על הידע ועל הניסיון הרב שצברנו לאורך השנים.

לאורך שנות פעילותנו, הוכרה החברה כקונסטרוקטיבי רשום במשרד ההנדסאים והמהנדסים, כקבלן רשום בפנקס הקבלנות, וכן מוסמכת לניהול עבודה מטעם משרד הכלכלה והעבודה. בתחום ההנדסה – מקצועיות, יצירתיות ויכולת להתוות נתיב לפתרון בעיות מורכבות הם למעשה שם המשחק – ולאורך שנים אנו משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי להקל את תהליכי הבינוי על אנשים פרטיים, על עסקים ועל התעשייה.

 בהתאם לכך, אנו מעניקים את כלל השירותים שלנו לפרטיים, מוסדות, ועדים, תעשייה ועוד.